Iankaikkinen elämä

Että ilomme olisi täydellinen

Tutkitaan lisää sanaa:

 

Elämän Sana

Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.

Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.

Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.

(1. Johanneksen kirje, luku 1:1-4)

 

Selitys edelliseen kohtaan:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: 1Joh. 1:1-4)

 

1. Johanneksen ensimmäinen kirje

Johanneksen aihe: elämän Sana

Johannes ei esittele itseään kirjeessä eikä lähetä kenellekään erikseen terveisiä. Sen sijaan hän korostaa jo alusta tähtien sitä, mikä on apostolisen julistuksen sisältö ja miksi se annettiin. Kirjeen varsinainen aihe on "elämän Sana", Kristus, joka on elämä ja antaa elämän (Joh 14:6; 10:10). Tässä julistetaan elämän sanasta, että se on aina ollut totta. Alussa ja ennen alkua Kristus oli olemassa. Hän oli Jumalan luona ja oli Jumala (Joh 1:1). Iankaikkinen Poika on ollut olevassa ennen maan päälle tuloaan, vaikka evankeliumin julistus ymmärrettävästi tapahtuikin hänen ilmestymisensä jälkeen. Tässä ei ole tehty mitään uutta löytöä, vaan julistetaan evankeliumin muuttumatonta, alkuperäistä sanomaa.

Tämä jae (2) on sivuhuomautus. joka vahvistaa ja selittää jakeessa 1 sanottua. Kysymys on persoonallisesta elämän sanasta, Jeesuksen Kristuksen persoonasta, ja Johannes kirjoittaa, että on omakohtaisesti tuntenut hänet. Hän todistaa julkisesti kokemuksistaan. Apostolin tehtävä merkitsee sekä "todistamasta" että "julistamista". Kumpikin sana korostaa arvovaltaa, mutta eri laatuista arvovaltaa. Toinen edellyttää kokemista ja toinen käskyä. Emme olisi voineet nähdä häntä, joka ilmestyi ja joka oli ollut Isän luona, ellei hän itse olisi oma-aloitteisesti ilmoittanut itseään meille. "Iankaikkinen" kuvaa sitä, että tämä henkilö on aina ollut olemassa. Hän on yhtä Isän kanssa ja ilmestyi meille inkarnaatiossa; »Sana tuli lihaksi» (Joh 1:14).

Jakeen 1 ajatus jatkuu. Tässä korostetaan uudelleen sitä, että apostoli todella tunsi Jeesuksen. Tämä antaa hänen kirjoitukselleen arvovallan. Sen perusteella hän pystyy julistamaan totuuden Jeesuksesta. Hän puhuu, koska hän tietää. Hän julistaa elämää, ja julistuksen tarkoitus on, että kirjeen vastaanottajat ja lukijat pääsisivät tästä elämästä osallisiksi. Se, joka ottaa vastaan apostolin todistuksen, saa omakseen totuuden sekä lisäksi yhteyden Isän ja Pojan kanssa. Julistus ei ollut itsetarkoitus. Tarkoitus oli, että he saisivat kokea yhteyttä ja iloa (j. 4). Yhteys, joka Jeesuksella oli apostolien kanssa, ei rajoittunut heihin, vaan se ulottui koskemaan yhä uusia sukupolvia.

Jae (4) viittaa sekä edellä kirjoitettuun että tuleviin tapahtumiin. Järjestys on tämä: julistus, yhteys, ilo. Kirjoituksen tarkoituksena on selvästi saattaa lukijat täydelliseen yhteyteen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ainoastaan tässä yhteydessä on mahdollista kokea täydellistä iloa siinä määrin kuin se on tässä elämässä mahdollista. Taivaassa kaikki on täydellistä, myös yhteys ja ilo,

Ps 16:11. 

Sinä ilmoitat minulle elämän tien.
Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo,
sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus.

 

sivun alkuun