Israel on Jumalan koetinkivi monille

Mooseksen matematiikkaa

Alfa-kursseilla käsitellään kristinuskon perusasioita eli ollaan elämän tarkoitusta etsimässä.

Ryhmissä keskusteltaessa usein on vastaani tullut kysymys, mistä kohdasta Raamatusta löytyy Herran siunaus?

Olen saanut usein näyttää Raamatusta kohdan, jossa on mielenkiintoisella tavalla kertolaskun kaava:

4 x 6 = 24, kun kertomerkin paikalle laitetaan Mooses, tulee kaava esiin:

4 Mooses 6 = 24, eli neljäs Mooseksen kirja, luku kuusi ja jakeesta 24 alkaen on Herran siunaus.

Tässä on hyvä muistaa asiayhteys ja se kenelle rukous on tarkoitettu. Otetaanpa Raamattu esille ja katsotaan koko tapahtumasarja:

Raamattu Kansalle käännös:

4. Moos. 6:

22. Herran siunaus

Herra puhui Moosekselle:

23. "Sano Aaronille ja hänen pojilleen:
Näin teidän tulee siunata israelilaisia. Sanokaa heille:

24. 'Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
25. Herra valaiskoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen,
26. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.'

27. Näin he laskevat minun nimeni israelilaisten ylle, ja minä siunaan heitä."


Herran siunaus on siis alun perin tarkoitettu Israelin siunaukseen.


Miksi on tärkeää muistaa edelleenkin siunata Israelia?

Koska Jumala on antanut myös meille lupauksen siunauksesta kun siunaamme Israelia!


Miten se näin on?


1. Mooseksen kirja luku 12:1-3.

1. Kantaisien historia

12. luku
Jumala kutsuu Abramin

Herra sanoi Abramille:

"Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
2. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena.
3. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat."Siunatessamme Israelia, saamme siunauksen myös itsellemme.

Mutta jos käännymme Israelia vastaan, Jumala kiroaa meidät!!!!


Kuka sitten oli alun perin Israel?


Hän on Jaakob, Abrahamin pojan poika, jonka nimen Jumala halusi muuttaa Israeliksi:

1. Mooseksen kirja luku 35:9-15


9. Jumala antaa Jaakobille nimen Israel

Jaakobin palattua Paddan-Aramista Jumala ilmestyi hänelle jälleen ja siunasi hänet.
10. Jumala sanoi hänelle: "Nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel." Näin Jumala antoi hänelle nimen Israel.
11. Jumala sanoi hänelle vielä: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Sinusta lähtee kansa, suuri kansojen joukko, ja sinusta polveutuu kuninkaita.
12. Sen maan, jonka olen antanut Abrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle, ja sinun jälkeesi minä annan sen sinun jälkeläisillesi."
13. Sitten Jumala lähti hänen luotaan siitä paikasta, jossa oli puhunut hänelle.
14. Jaakob pystytti kivipatsaan paikkaan, jossa Jumala oli puhunut hänen kanssaan. Hän vuodatti kiven päälle juomauhrin ja kaatoi siihen öljyä.
15. Paikalle, jossa Jumala oli puhunut hänelle, Jaakob antoi nimen Beetel.(78)


Nyt tästä Mooseksen matematiikasta laajeni monien asioiden paljous:


A. Herran siunaus on tarkoitettu Israelin siunaukseksi.

B. Israelia siunatessamme tulemme itsekin siunatuiksi.

C. Israelin maa on ikuisesti luvattu Israelin kansalle.Jumalan suunnitelmat ja säädökset ovat ihmeellisiä!Kirjoituksen alussa mainittu Alfa-kurssi on kristinuskon perusteita käsittelevä kurssi. Se on suunnattu kaikille kristinuskosta kiinnostuneille, erityisesti äskettäin uskoontulleille sekä niille, jotka haluavat tarkistaa käsityksiään kristinuskosta. Alfa-kursseja järjestävät kristilliset seurakunnat ja yhdistykset yli 160 maassa. Suomessa kursseja pitävät esimerkiksi Kansan Raamattuseura, luterilaiset seurakunnat ja vapaat kristilliset seurakunnat.

Suosittelen sinullekin Alfa-kurssia, koska siellä saat tavata uusia ihmisiä ja heistä on varmasti iloa elämääsi. Samalla Kristuksen maailman laajuinen seurakunta kasvaa. Tampereella on jatkuvasti Alfa-kurssitarjontaa, joten katso eri seurakuntien nettisivuilta, milloin seuraava kurssi alkaa.

Kurssin kesto on noin 3 kuukautta. Kokoontumiset kerran viikossa ja lisäksi on yksi viikonloppu. Yleensä seurakunnat pyrkivät järjestämään jatkotapaamisia, joissa syvennetään Raamatun sisällön tuntemusta.

Meidän pitäisi entistä paremmin tuntea Raamatun sisältö, ettei meitä eksytettäisi "vierailla" opeilla!

 

sivun alkuun